چندین قطعه زمین تفکیک شده با سند

چندین قطعه زمین تفکیک شده با سند

کد:

۲۰۰۰۰۰۰ میلیون تومان
عباس آباد
ویلا لوکس ۲۵۰ متری در نوشهر

ویلا لوکس ۲۵۰ متری در نوشهر

کد:

۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیون تومان
نوشهر
زمین در شهرک کلاردشت

زمین در شهرک کلاردشت

کد: 29

۶۵۸۵۰۰۰۰۰ میلیون تومان
کلاردشت
ویلا ۱۲۰ متری در عباس آباد

ویلا ۱۲۰ متری در عباس آباد

کد:

۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیون تومان
عباس آباد
ویلا لوکس ۱۷۰ متری عباس آباد

ویلا لوکس ۱۷۰ متری عباس آباد

کد:

۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰ میلیون تومان
عباس آباد
۲۹۰ متر زمین داخل شهرک

۲۹۰ متر زمین داخل شهرک

کد: 012

۳۱۹۰۰۰۰۰۰ میلیون تومان
عباس آباد
زمین خالی در شهرک

زمین خالی در شهرک

کد:

۹۷۲۸۰۰۰۰۰ میلیون تومان
عباس آباد
زمین کشاورزی عباس آباد

زمین کشاورزی عباس آباد

کد: 117

۲۲۵۰۰۰۰۰۰۰ میلیون تومان
عباس آباد
زمین تجاری در عباس آباد

زمین تجاری در عباس آباد

کد: 12

۱۵۰ میلیون تومان
عباس آباد
ویلا در عباس آباد

ویلا در عباس آباد

کد: 11

۲۰۰ میلیون تومان
عباس آباد